Fredericia KF’s ansøgning om navneretten til kunstgræsbanen ved Fredericia Idrætscenter er blevet afvist af Kultur- og Idrætsudvalget. Beslutningen har skabt debat om, hvorvidt kommunen prioriterer kvindefodbolden tilstrækkeligt. Formand for udvalget, Peder Tind (V), forklarer nu baggrunden for afslaget og understreger kommunens principper og støtte til sportsklubber i byen.

Fredericia KF’s ansøgning om navneretten til kunstgræsbanen ved Fredericia Idrætscenter er blevet afvist af Kultur- og Idrætsudvalget. Formand for udvalget, Peder Tind (V), uddyber beslutningen og kommunens principper i forhold til navnerettigheder.

– Vi støtter pigefodbolden, og jeg er glad for, at vi gør det både med pengene fra budgettet og ved at stille banen til rådighed samt italesætte pigefodbold. Jeg synes, vi støtter pigefodbolden godt. Når det er sagt, så er det naturligt, at vi siger nej til at give rettighederne til en kommunal kunstgræsbane, fordi hvad sætter vi så gang i? Hvem kommer så næste gang og spørger om navneretten til en facilitet? Jeg er med på, at FCF og FHK har det, men det er en anden historie. Derfor er det vigtigt, at der er et princip om, at vi skal værne om faciliteterne, vi har. Vi tror, der vil komme andre efterfølgende og ønske det, og det synes vi ikke ville være godt. Det betyder heller ikke, at vi ikke vil støtte basket, hvis de spørger, men vi er nødt til at sige, vi gør sådan, siger Peder Tind.

Peder Tind understreger, at præmissen for kommunale faciliteter er forskellig fra private eller klubbernes egne rammer.

– Jeg forstår godt, de byder ind, men jeg håber, at de forstår, hvad det betyder, at andre foreninger vil spørge om de må få navneretten, og så længe det er kommunalt, kan vi ikke give navneretten væk. Når det er folks egen ramme og facilitet, er det noget andet. Omvendt kan man sige, at de godt må stille noget op, de kan tage ned igen, og det skal de bare gøre og bruge den mulighed, forklarer Peder Tind.

Fredericia KF kæmper på ungdomssiden med, at deres bedste spillere søger videre efter, at de har spillet færdig som U15, da det i de efterfølgende årgange kræver DBU-licens at spille med blandt de bedste ungdomshold i Danmark. Derfor skal klubben ud at skabe økonomi.

– Jeg tvivler på, at licensen kan opnås ved at få navneretten på en kunstgræsbane, og jeg forstår godt, de vil skabe indtægter, men man skal gøre det, der er muligt. Det er bare ikke muligt for os, fordi det er en kommunal kunstgræsbane. Det vil sætte alt muligt andet i gang, og mange vil komme og spørge om de må få hal 5, og det håber jeg, KF kan se, selvom de vil skabe noget økonomi, og det er de i deres gode ret til. Man må gøre, hvad man kan. Navneretten kan vi ikke sige ja til, slår Tind fast.

Kultur- og Idrætsudvalget tilbyder Fredericia KF alternative indtægtsmuligheder som midlertidige bandereklamer under kampe. Kommunen har også afsat 100.000 kroner til pigefodbold i budgettet, hvilket understreger deres støtte til kvindefodbolden. Beslutningen om navnerettigheder er truffet for at opretholde en konsekvent politik og undgå præcedens, der kan føre til mange ansøgninger fra andre klubber i Fredericia Idrætscenter.

Læs også