Ved sidste trivselsmåling på bostedet Kobbelgården 3, der har fået et skærpet påbud, viser det sig, at kun 42,9 procent af de ansatte svarede på trivselsundersøgelsen, som Senior- og Socialudvalget blev forelagt af forvaltningen.

I forbindelse med det seneste udvalgsmøde udarbejdede forvaltningen, med Henriette Graversen (fagchef for social og beskæftigelse, red.) i spidsen, en præsentation af de faktuelle forhold på Kobbelgården 3. Herunder var der et punkt, hvor der var trivselsmålinger fra alle kommunens bosteder. I trivselsmålingen giver de ansatte karakterer fra 1-5, hvor 1 er det laveste og 5 er det højeste. Samlet set scorede Kobbelgården 3 karakteren 3,78. Det var bedre end eksempelvis NOVA og VEGA, men til gengæld under Kobbelgården 1 (4,11), Ullerupdalvej 90-96 (4,43) og Proaktiv (4,48).

Ved præsentationen af materialet fremgik det ikke, hvor mange, der havde svaret på de forskellige trivselsmålinger. Det har AVISEN derfor spurgt Henriette Graversen om. Hun oplyser, at det fordeler sig således:

Type af Tilbud Sted Procent
Botilbud Kobbelgaarden 1 63%
Kobbelgaarden 3 42,9%
Ullerupdalvej 92-96 56%
Nova og Vega 57,1%
Aktivitets- og Værestedstilbud
Proaktiv 69%

– Vi vil helst have så høje procenter som muligt, da man så bliver endnu klogere på arbejdsmiljøet, siger udvalgsformand Søren Larsen (A).

Larsen oplyser, at der arbejdes på en øgning i antallet af besvarelser til næste gang. Han ved dog ikke, hvorfor tallet på Kobbelgården 3 ikke er højere.

– Jeg ved ikke, hvorfor medarbejderne på Kobbelgården 3 ikke har haft lyst til det, konstaterer han.

Næstformand i Senior- og Socialudvalget, Kirsten Hassing Nielsen (C), var ikke opmærksom på det lave tal.

– Det er noget, vi skal have kigget nærmere på og fulgt op på. Trivselsmålinger er et redskab, som vi kan bruge til at se kvaliteten af bostederne. Det gør det ikke alene, men det giver et billede vi kan bruge i vores arbejde. Derfor er det vigtigt, at flere får det udfyldt. Hvorfor tallet er, som det er, ved jeg ikke, og det er noget vi kan drøfte i udvalget, siger Hassing.

Cecilie Roed Schultz (Ø) vidste heller ikke, at procentsatsen på besvarelser af trivselsmålingen på Kobbelgården 3 var på lige knap 43 procent ved den seneste måling tilbage i 2023.

– Det synes jeg i sig selv er bekymrende. Jeg håber, at vi kommer tættere på 100 procent. Det gør det svært at vurdere, om trivselsmålingen er retvisende. Det er et usikkert datagrundlag, og det er noget vi skal have kigget på, siger hun.

Venstres Louis Lindholm mener godt, at man kan bruge tallene, men han ser gerne, at der sker en stigning i antallet af besvarelser.

– Det er fakta, at der ikke er flere, og det skal der arbejdes på til den kommende trivselsmåling. Det giver et bedre grundlag. Man kan bruge tallene, men man skal have i baghovedet, at under halvdelen af de ansatte har svaret. Det er ikke så validt, da flere skal svare på det. Problemet er, at det er frivilligt at svare, og når man ikke gør det, så får man det billede man får, siger Lindholm.

Antallet af svar på trivselsmålingen er en af flere ting, som Dansk Folkepartis Susanne Eilersen vil kigge på.

– Vi skal have vendt flere ting, og det her er en af dem, som jeg vil spørge ind til. Vi skal dybere i forhold til, hvorfor procenten er så lav. Kigger man på tal og statistikker, er Kobbelgården 3 ikke noget, der stikker ud på det punkt, men det kan også være her og nu billeder med sådan noget. Det fortæller ikke om reelle problemer, synes jeg. Det kan give et billede af forholdene, men det er ikke nok for mig generelt set, siger Eilersen.

Ifølge Fredericia Kommune, da de fremlagde status på Kobbelgården 3 til Senior- og Socialudvalget, var der i alt 54 ansatte. Ifølge dokumentet, som AVISEN også er i besiddelse af, fordeler de ansatte sig således:

Kategori Stilling Antal
Faglærte Leder 1
Pædagoger 16
Ergo/fys 2
Pædagogiske assistenter 3
SOSU 14
Subtotal 36
Ufaglærte Husassistenter 4
Rengøring 2
Omsorgsmedhjælper 10
Studerende 2
Subtotal 18
Total 54