Vejdirektoratet har meldt ud om et uheld på E45, der påvirker trafikken mellem Vejle og Horsens. 

Uheldet er sket på strækningen mellem afkørsel 59 Hornstrup og afkørsel 58 Hedensted.

Ifølge de seneste rapporter er et eller flere spor på motorvejen blevet spærret som følge af uheldet. Dette forventes at medføre betydelige trafikale forsinkelser i området. Vejdirektoratet opfordrer bilister til at udvise tålmodighed og være opmærksomme på vejledning fra trafikskilte og informationstavler.

Politi og redningsmandskab er hurtigt ankommet til stedet for at håndtere situationen og yde nødvendig assistance. Der er endnu ingen detaljer om årsagen til uheldet eller om der er nogen alvorligt skadede.

Vejdirektoratet anbefaler, at trafikanter overvejer alternative ruter, hvis muligt, for at undgå det påvirkede område. De opfordrer desuden til, at bilister i området reducerer hastigheden og følger instruktionerne fra de tilstedeværende myndigheder for at sikre alles sikkerhed.