Region Syddanmark oplevede, ligesom resten af Danmark, nedgang i personbilsalget i årets første måned. På trods af at der skete færre indregistreringer end i samme måned sidste år, blev der indregistreret flere elbiler.

I januar måned blev der indregistreret 1.746 nye personbiler i Region Syddanmark. Dette er 301 færre end samme måned året før, hvilket tilsvarer en nedgang på 14,7 procent. Tilbagegangen er næsten identisk med landsgennemsnittet, som gik tilbage med 14,9 procent.

– Region Syddanmarks bilsalg i januar var lavere end i samme måned sidste år, hvilket har gjort sig gældende i hele landet. Dette skyldes muligvis, at stigningen i bundfradraget i registreringsafgiften for elbiler, som var en del af finanslovsaftalen, først trådte i kraft d. 1. februar, hvilket har gjort det attraktivt at vente lidt med indregistreringen, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

De 3 mest populære mærker i Region Syddanmark i januar 2024 var henholdsvis Toyota, Tesla og Peugeot.

Elbilsalg i fremgang

I januar blev der indregistreret 721 nye elbiler i Region Syddanmark, hvilket er 276 flere end i januar 2023. Fremgangen i antallet af indregistrerede elbiler svarer til en stigning på 62 procent, hvilket er den største blandt alle regionerne og hele 20 procentpoint højere end landsgennemsnittets fremgang på 42 procent. Fremgangen i antallet af indregistrerede elbiler er dog alligevel den mindste, som Region Syddanmark har haft i over et år, hvilket kan være en indikation på det lavere bundfradrag i januar.

– Selvom Syddanmarks elbilsalg ser fornuftigt ud sammenlignet med det nationale, så følger salget i januar slet ikke momentummet fra den positive udvikling, som regionen fik med fra 2023, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Fortsat tilbagegang i plug-in hybridsalget

Både i Region Syddanmark, såvel som på landsplan, har antallet af af nyregistrerede plug-in hybrider været faldende hele sidste år. Efter første måned i det nye år lader det til, at tendensen, med færre indregistrede plug-in hybrider, fortsætter. Januar bød således på 95 indregistreringer til regionen, hvilket er tilsvarende et fald på 51 biler og dermed en negativ udvikling på 34,9 procent sammenlignet med januar 2023.

Den faldende interesse for plug-in hybrider hos forbrugerne hænger sammen med registreringsafgiftsaftalen fra 2020, som løbende udfaser afgiftsfritagelsen for plug-in hybrider. Da året skiftede til 2024, faldt afgiftsfritagelsen på plug-in hybrider fra 45 procent af registreringsafgiften til 40 procent, hvilket betyder, at plug-in hybriderne er blevet dyrere i erhvervelse, end de var i 2023.

Drivmiddelfordelingen

Alle drivlinjer på nær el og de milde hybrider gik tilbage i andel i Region Syddanmark i januar 2024. Den største fremgang gik til el, der gik frem med 19,6 procentpoint og forøgede sin markedsandel til 41,3 procent. El blev dermed den største drivlinje i januar i år til forskel fra januar 2024, hvor benzin var den største drivlinje. De milde hybrider gik en anelse frem med 0,9 procentpoint og steg til en andel på 11,5 procent af nyregistreringerne i januar. De resterende drivlinjer gik alle tilbage, hvoraf drivlinjen benzin gik mest tilbage med 15 procentpoint. De almindelige hybrider, plug-in hybriderne og dieselbilerne gik tilbage med hhv. 2,6, 1,7 og 1,2 procentpoint.

De opladelige biler, som udgøres af plug-in hybridbilerne og elbilerne, udgjorde 46,7 procent af indregistreringerne i januar. Region Syddanmark havde derfor den højeste andel af opladelige biler i nyregistreringerne blandt alle regioner. Til sammenligning lå landsgennemsnittet i januar på 39,5 procent.

Segmentfordeling

Der var flere ændringer i segmentfordelingen i Region Syddanmark i januar. Kun to segmenter øgede deres andel, hhv. J: SUV og D: Stor, der øgede deres respektive andele med hhv. 5,6 og 3,4 procentpoint. De resterende segmenter havde det til fælles, at de alle gik tilbage i andel i større eller mindre grad. Værst gik det udover det lille segment, der gik tilbage med 4,8 procentpoint. Det største segment i regionen var SUV-segmentet, som udgjorde 56,4 procent af indregistreringerne i januar.

Internt i SUV-segmentet gik det Lille og Store SUV-segment begge tilbage med hhv. 3,6 og 3,3 procentpoint. De resterende segmenter gik frem, på nær Luksus-segmentet, som forblev uændret. Det mest populære segment internt hos SUV’erne blev segmentet SUV C – Mellem, der havde en andel på 46,4 procent af alle indregistrerede SUV’er i januar.

Fordeling mellem leasing og køb

Andelen af leasing i nyregistreringerne faldt betragteligt i Region Syddanmark i januar måned. Således udgjorde leasing 40,3 procent af anskaffelserne, hvilket er et kæmpe fald fra december måned, hvor leasing udgjorde 52,9 procent. Det betyder, at leasingandelen i januar 2024 kom ned på det laveste siden januar 2023.
Erhvervsleasing udgjorde størstedelen af den samlede leasingandel og stod for 25,5 procent af den samlede leasing imod privatleasingens andel på 14,7 procent. Region Syddanmarks privatleasing i januar var den blandt alle regionerne og væsentligt under landsgennemsnittet, der lå på 21,4 procent.

Privatanskaffelserne udgjorde i januar 64,7 procent af nyregistreringerne, mens erhvervsanskaffelser udgjorde de resterende 35,3 procent. Region Syddanmark ligger dermed tæt på landsgennemsnittet i januar, hvor anskaffelserne var fordelt på 63,2 og 36,8 procent til hhv. privat og erhverv.

Kommunal oversigt over bilsalget
Nedenfor findes en kommunal oversigt over bilsalget i de enkelte kommuner i Region Syddanmark.

De Danske Bilimportører udsender hver måned pressemeddelelser om bilsalget i de danske regioner på baggrund af data fra bilstatistik.dk