https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Medarbejderne oplevede ubeskrivelige forhold i Gothersgade 20b, hvor det ikke var unormalt, at der lå våde håndklæder på gulvet, når det regnede, imens spande i vinduerne blev fyldt med regn. Det endte i sidste ende med et påbud fra Arbejdstilsynet. Nu ønsker Socialdemokratiets politiske ordfører i Fredericia, David Gulløv en redegørelse.

Arbejdsmiljøet er bliver beskrevet som “forkasteligt” af tidligere ansatte. Trods frygt for konsekvenser, har flere anonyme kilder alligevel valgt at dele deres bekymrende erfaringer. Socialdemokratiets David Gulløv ønsker at komme ind til sagens kerne, og finde ud af, hvorfor der ikke er handlet på medarbejdernes henvendelser.

Læs også: Viceborgmester kræver handling efter afsløringer af farlig arbejdsplads

Historier fra tidligere ansatte på Gothersgade 20b tegner et mørkt billede af en arbejdsplads, hvor medarbejdernes sikkerhed og velvære blev alvorligt forsømt. De håber nu, at deres fortællinger vil medføre ændringer og hjælpe med at forhindre lignende forhold i fremtiden.

– Vi har arbejdet under forkastelige fysiske rammer! Det er ikke korrekt, at der er to vinduer på hvert kontor. Der er kun et og i flere tilfælde kunne de i bedste fald ikke åbnes. På flere kontorer regnede det så voldsomt ind, at vi bogstaveligt have spande under vindueskarmen og håndklæder på gulvene. Det samme i vores kantine. Der er faldt loftplader ned, hvor det var rent held, at den ikke ramte en medarbejder!, fortæller en tidligere medarbejder til AVISEN.

David Gulløv fra Socialdemokratiet er absolut ikke tilfredshed udviklingen i sagerne omkring Gothersgade 20b.

– Jeg synes, det er en træls sag. Det, jeg hæfter mig mest ved, er, at medarbejderne føler, de er nødt til at være anonyme. Det burde ikke være nødvendigt. Vi bør kunne tale åbent om tingene uden at have noget på spil, siger Gulløv, der sidder som medlem af Teknisk Udvalg, som har med bygninger at gøre.

Gulløv havde håbet, at informationerne omkring bygningens tilstand og medarbejdernes arbejdsmiljø var kommet på bordet tidligere, men han understreger samtidig behovet for omgående handling vedrørende arbejdsmiljøet i de ældre kommunale bygninger.

– Man kan se, at det ikke er nået til Renes Olesens (Direktør for Vækst, teknik og miljø, red.)) bord. Det kan ikke være rigtigt, at man får stød på arbejde. Problemet blev løst, men det skal fremhæves. Vi er nødt til at finde ud af, hvor problemet opstod. Det er vigtigt at sikre, at vores medarbejdere i kommunen har en sund arbejdsplads. I gamle bygninger sker der ting, og så må vi udbedre det, vi kan, så hurtigt som muligt, forklarer Gulløv.

– Der var to kontorer som var forsejlet, da de lugtede så kraftigt af mug, at vi ikke kunne eller ville bruge dem. Der er medarbejdere som har fået stød fra elbokse under vinduer. Og jeg kunne blive ved!, fortæller endnu en medarbejder til AVISEN.

Der er tidligere beskrevet via aktindsigter, at Rene Olesen kendte til bygningens alvorlige tilstand.

David Gulløv ønsker en grundig redegørelse for at forstå, hvorfor medarbejdernes henvendelser ikke er blevet behandlet tilfredsstillende.

– Vi skal finde ud af, hvad der er gået galt, siden henvendelserne ikke er kommet videre. Der skal komme en redegørelse, der fortæller, hvor vi står, så vi kan se nærmere på det, siger Gulløv og påpeger udfordringerne i kommunikationen som en væsentlig hindring for effektiv bygningsforvaltning og fortæller samtidig, at der skal sælges mere fra. Det vil også give større klarhed over bygningernes tilstand.

– Hvis der er huller i kommunikationen, er det svært at få styr på bygningerne. Ligesom jeg har styr på mit eget hus, skal kommunen også have styr på sit. Fredericia Kommune har mange kvadratmeter bygningerne, og derfor vil vi i kommunen også sælge noget fra for at lette byrden, siger David Gulløv.

– Det er da vist en sandhed med modifikationer, at vi kun blev flyttet kun på grund af af videresalg af ejendommen. Det var også fordi, vi havde tilkaldt Arbejdstilsynet, fordi de utallige henvendelser AMIR og TR havde lavet i en årrække til forvaltningen ikke blev taget seriøst og/eller handlet på, fortæller en tredje tidligere medarbejder.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti har været ude at kræve konsekvenser grundet sagen. Så langt vil Gulløv ikke gå. David Gulløv udtrykker forsigtighed med hensyn til at diskutere konsekvenser for involverede parter og understreger behovet for forebyggende tiltag frem for straf.

– Det synes jeg er for tidligt at tale om med hensyn til konsekvenser. Noget skal ske, og vi skal sikre, at vi ikke står i denne situation igen. ‘Konsekvens’ lyder som en straf, men hvis der ikke er nogen at straffe, så er det svært. Vi skal have en redegørelse og handlinger, der sikrer, at vi ikke står i samme situation igen, siger David Gulløv.

David Gulløv er dog overrasket over omfanget af problemerne i bygningen og erkender sin begrænsede direkte erfaring med stedet.

– Jeg har ikke arbejdet der selv, men jeg har været til møder derinde uden at have kendt til problemerne. Jeg er overrasket over alt det, der er kommet frem, og jeg ved godt, det er en gammel bygning, der kan have visse problemer, men jeg er overrasket over omfanget af disse, slutter David Gulløv.