Med en stigning til 18,5 % af eleverne i 9. klasse i Fredericia, der ikke bestod dansk og matematik i 2023, udtrykker Karsten Byrgesen fra byrådet stærk modstand mod kommunens vedtagne vision om at blive børnefamiliernes førstevalg. Han kritiserer denne ambition som urealistisk i lyset af de aktuelle udfordringer og kalder på en radikal ændring for at sikre skolernes effektivitet og stabilitet.

I skyggen af skuffende skoleresultater i Fredericia, lyder en kraftfuld stemme fra byrådet. Karsten Byrgesen, løsgænger med et skarpt blik for de underliggende systemiske fejl, tager bladet fra munden. Med syv års erfaring fra byrådet har han gentagne gange peget på de strukturelle mangler i skolesystemet, som han mener direkte undergraver elevernes chancer for succes. Han beskriver et system, presset af politiske ambitioner om inklusion, der ikke kun har skabt uro i klasselokalerne men også har sat børnenes fremtid på spil.

– Jeg er ked af det på børnenes vegne, da de er svigtet af systemet. Derfor består de ikke. Svigtet skyldes ikke dårlige skolelærere eller uengagerede lærere, men et system, der svigter. Systemet starter med det politiske system, der har villet en inklusion af børn, som har forskellige forudsætninger for at lære og forstå ting. Når man blander børn, der er så forskellige, falder flere af i svinget. Den løsning, der skitseres, har jeg beklaget i syv år. Det er forkert at inkludere børn med hinanden, når de ikke har samme forudsætninger, og det har jeg sagt i de syv år, jeg har siddet i byrådet. Nu forsøger man at sætte flere pædagoger og lærere i klasserne, men det er forkert, at det foregår i samme rum, og det giver store klasser og dermed større uro. Det er et svigt, jeg altid har nævnt, og jeg forstår ikke, at man ikke har set det fra kommunens side. På landsplan kan man se, at inklusionen var en fejl, men vi kører bare videre i Fredericia. Det er umådelig trist. Vi sætter for mange penge af til det forkerte. Vi skal lave et systemskifte, og børnene skal lære det, de har mulighed for, siger Byrgesen.

Foto: AVISEN

Karsten Byrgesen lægger ikke fingrene imellem, når han kritiserer de aktuelle forhold i Fredericias folkeskoler. Med en skarp tone fremhæver han det vaklende samarbejde med forældrene som en central svaghed, der fører til problemer i klasselokalerne og øger lærernes tøven. Byrgesen skildrer et system, der har fejlet i at erkende omfanget af problemerne, og som nu står over for alvorlige konsekvenser af en utilstrækkelig distriktsordning.

– Samarbejdet med forældrene har også stor betydning, og det er ikke i orden; så går det galt, og så får man lærere, der er berøringsangste. Det er også en vigtig faktor i dette, og så er der hele distriktordningen. Man har ikke set, hvor galt det er gået, og nu står man her. Når man skal være børnefamiliernes førstevalg, så er der ingen grund til at vælge os, og det er kun tragedien, der venter, hvis der ikke handles hurtigt, forklarer Karsten Byrgesen.

I en tid, hvor Fredericia byråd har sat sig for at gøre kommunen til børnefamiliernes førstevalg, står Karsten Byrgesen som en markant kritiker af denne vision. Han argumenterer passioneret for, at der skal handles radikalt anderledes for at forbedre skolernes standard og resultat, hvilket han mener er afgørende for at ændre byens kurs.

– Det er ren vås om, at vi vil være børnefamiliernes førstevalg. Derfor stemte jeg også imod visionen. I stedet for at sige, hvordan andre skal vælge, så skal vi gøre det svært at vælge andet ved at have velfungerende skoler med gode resultater. Det er politisk, at man er tonedøv for, hvad der sker, og forvaltningen svigter gang på gang. Der er rod i regnskabet, man tæller dobbelt, og så er der pludselig underskud igen, og man skal fyre. Alt det her giver uro på bagsædet, der gør det ulideligt. Jeg glæder mig til, at vi forhåbentligt får nye tider efter kommunevalget, og nogen ser tingene i øjnene og gør de ting, der skal til. Det går ud over børnene og lærerne i skolen, slutter Karsten Byrgesen.