SVM-regeringen har netop meddelt, at den ikke vil gå videre med beregningerne af personale på institutionsniveau i daginstitutionerne. Det er de facto at droppe udvidelsen af minimumsnormeringer, siger SF’s gruppeformand Karina Lorentzen. 

– Hvor er det nedslående, at børnene nedprioriteres. Vi får skattelettelser for 10 mia. kroner og regeringen fjerner Store Bededag, så vi skal arbejde mere. Jeg tror ikke på, det er det, folk gerne vil. De vil have ordentlige forhold for deres børn i institutionerne, men ved at droppe viden om normeringerne, så kan regeringen altid henvise til deres egen uvidenhed, fordi ministeriet ikke kan regne på det. Det er ærgerligt for børnene, som ikke kommer til at se forbedringer i deres hverdag, forklarer hun. 

– Børnene parkeres på perronen. Regeringen har penge, men den vælger at bruge dem på skæve skattelettelser. Det er synd for børnene. 

Oplysningen kommer nederst i et brev fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye om regelforenklinger på dagtilbudsområdet.

– Regeringen kalder det frisættelse. Jeg kalder det for frisættelse fra at investere i børnene. Det er svinsk at kræve, vi skal lægge flere timer, mens vores børn er i utilstrækkelige rammer, mener Karina Lorentzen.

Tilbage i juni 2023 valgte SVM-regeringen ellers at videreføre ’Øget gennemsigtighed på institutionsniveau’ fra de oprindelige aftale om minimumsnormeringer fra 2020. Men det dropper man altså alligevel. SF indkalder derfor i samråd.

Karina Lorentzen oplyser, at hun kræver svar på følgende fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (A):

Ministeren bedes uddybe, om regeringens regelforenkling ved at droppe kravet om at opgøre minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, der kommer på bagkant af KL’s forslag, er til gavn for børnene – eller om det i virkeligheden mere er et forsøg på at spare end frisætte?

Ministeren bedes tage stilling til, om han mener, at det er god skik først at løbe fra den oprindelige aftale, der omhandlede drøftelse af minimumsnormeringer på institutionsniveau, og hernæst ikke ville understøtte viden på området med data. Til trods for at regeringen i juni 2023 besluttede at videreføre den del af den oprindelige aftale, som vedrørte gennemsigtighed på institutionsniveau, herunder ift. normeringer?

Hvordan forholder ministeren sig til, at der er kommuner med en meget skæv fordeling af personale i institutionerne, fordi støttepersonale til børn med særlige behov indgår i kommunegennemsnittet for normeringerne?