Cecilie Roed Schultz (Ø) har siddet i Senior- og Socialudvalget i en del år. Hun har derfor løbende behandlet sager med Kobbelgården 3, der tilbage i december fik et påbud. Hun fortæller, at det altid har været en frygt, at plejehjem eller bosted ville få det.

Påbuddet skyldes, at der blandt andet i den seneste tilsynsrapport er bekymring omkring sundhed og trivsel, samt organisation og ledelse. Med baggrund i det har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet skal under skærpet tilsyn i tre måneder.

– Det er rystende. Vi har så mange gange talt om vores frygt for, hvordan det kan stå til på bosted og plejehjem, som man har set i dokumentarer. Det er svært, når man spørger ind til, hvordan man gør, og om vi har en anelse om, det er sådan. Det er jævnligt et spørgsmål, vi får i udvalget. Det er en af de værste frygter, som nu er sket, siger Cecilie Roed Schultz.

Cecilie Roed Schultz er godt klar over, at der har været sager tidligere på Kobbelgården 3. Hun fortæller, at man løbende i årene har haft det oppe politisk. Eksempelvis har man forsøgt at lave tiltag for at undgå stor personaleudskiftning, som der har været kritik for.

– Kobbelgården har fyldt meget i vores opmærksomhed. Jeg har siddet i udvalget i ti år nu, og det har været oppe. Jeg har taget det jævnligt op. Vi har diskuteret indretning, personaleudskiftning, kulturen, og vi har virkelig talt om det sted i løbet af mange år. Vi har forsøgt at lave forbedringer til stedet, som skulle give beboerne større glæde og har større indflydelse på deres eget liv. Vi har sat tiltag i gang, der skal hjælpe for at undgå personaleudskiftning, fortæller Schultz.

Udvalgsmedlemmet nævner, at der har været stor udskiftning på personalefronten som en af grundene til, at Kobbelgården 3 nu har endt med at få et påbud.

– Det er et stort, tungt arbejde med det sted. Det hele skyldes ikke bygningen, men det er noget, vi har talt om, der er stor og rummer mange forskellige borgere, der kan påvirke hinanden negativt. Der er en kultur, der måske ikke er rar for medarbejderne, og det kan vi se i et stort vikarforbrug og udskiftning af fast personale. Det er et af de steder, hvor forældrene gør os opmærksomme på, de er bekymrede. Jeg har selv fået en del henvendelser fra forældre, der har deres børn gående der, og det er ikke fordi, vi ikke har talt om stedet, men der er mange udfordringer, og så håndterer vi problemerne, når de dukker op på vores bord, slutter Cecilie Roed Schultz.