Gennem efterår og vinter har Vejle gentagne gange oplevet øgede vandniveauer, og i tirsdags oplevede byen betydelige oversvømmelser, især langs Grejs Å, som gik over sine bredder. Det vil en lokalpolitiker sætte en stopper for.

Gennem efterår og vinter har Vejle gentagne gange oplevet øgede vandniveauer, og i tirsdags oplevede byen betydelige oversvømmelser, især langs Grejs Å, som gik over sine bredder.

Allerede formiddagen var forskellige områder i Vejles centrum oversvømmet, hvilket førte til et scenarie, der mindede om det norditalienske Venedig, med nødvendige vejspærringer flere steder. Denne hændelse har accelereret Vejle Kommunes overvejelser og strategier for at forhindre fremtidige oversvømmelser.

Klima-, natur- og miljøudvalgets formand, Søren Peschardt (S), fortæller, at kommunen overvejer at erhverve landbrugsarealer til vandopbevaring, medmindre ejerne frivilligt vælger at sælge deres jord til kommunen.

– Der er simpelthen for mange værdier på spil og for mange skæbner på spil i Vejle by til at det er rimeligt, at en enkelt lodsejer et eller andet sted opstrøms i Grejs Å-systemet skal bremse for en god og fornuftig løsning, siger Peschardt til DR Nyheder.

Poul Erik Juul Jensen står blandt de jordejere, der potentielt kan blive nødt til at opgive deres jord. Dog er han ikke indstillet på at gøre dette på frivillig basis.

– Absolut ikke. Man kunne finde masser af arealer længere ind mod Vejle og langs åen, som var mere nærliggende og oplagt at bruge til det. Jeg synes, det er lidt tåbeligt at tage noget af det allerbedste landbrugsjord og vandparkere på, når der er arealer, der er mere oplagte, fortæller han.