I februar 2024 genåbnede lægevagten i Fredericia som en af de sidste i Region Syddanmark, efter at regionen og de praktiserende læger blev enige om en aftale, der blev præsenteret i 2023. I Fredericia viser tallene, at det er blevet taget godt imod.

I Region Syddanmark har man stor fokus på lægevagten, efter at man har indgået den nye aftale med PLO. Der følges op på det til hvert udvalgsmøde i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, som Pernelle Jensen (V) er formand for. Hun sidder både som folkevalgt i Regionsrådet og Fredericia Byråd og har derfor fra tætteste hold været involveret i hele processen omkring lægevagtsordningen.

Hun undres derfor over, at man på sociale medier tidligere på ugen kunne se en sundhedsassistent ytre, at ikke særlig mange kender til lægevagten i Fredericia.

– Ser man på tallene, så kan man se, at der i februar var 255 konsultationer i Fredericia, i marts var tallet 317 og i april var det 285. Der har været omkring en dag hver måned, hvor der ikke har været konsultationer. Jeg synes, at tallene viser, at man godt ved, der ligger en lægevagt i Fredericia, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Sammenligner man med andre byer, så er Fredericia faktisk ret godt med, synes jeg. Vi kan altid blive bedre, men de tal, som vi har fået, viser, at der er noget at lave.

Da lægevagten genåbnede, gjorde man meget ud af at gøre opmærksom på det.

– Vi var meget aktive med at fortælle om det. Jeg udtalte mig selv tit til pressen i den tid, da det var vigtigt at gøre opmærksom på, at der nu er åbent. Det er vigtigt for os, og det er også derfor, vi får en orientering om, hvordan det går på hvert udvalgsmøde, hvor vi får en status på antallet af konsultationer og på, hvordan det går med at opfylde de servicemål, som der er indgået i aftalen mellem regionen og PLO, forklarer Pernelle Jensen.

Kigger man på den seneste opgørelse, som Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen har fået, er der tal, som dokumenterer antallet af dage uden patienter hos den enkelte lægevagt. Der står Fredericia godt i billedet med kun en dag uden besøgende i februar og marts, og ingen dage uden besøgende i april. Det er kun overgået af Haderslev, der i samme periode kun har haft én dag i alt uden besøgende. Anderledes står det til i Assens, Brørup, Faaborg, Middelfart, Nyborg, Rudkøbing og Varde, som også er med i opgørelsen.

– Generelt set er det min opfattelse, at vi er kommet godt i gang, men det er kun ud fra tallene, jeg kan sige det. Det er, hvad jeg kan forholde mig til ude bagved. Hvordan PLO mener, at vi er kommet i gang, skal de selv have lov til at svare på, men fra vores side er vi tilfredse, slutter Pernelle Jensen.