Nu er projekter i den første Grøn Pulje godkendt. Når der i de kommende år etableres solceller og vindmøller andre steder i kommunen, kan lokalområderne søge projektmidler fra nye Grønne Puljer.

I alt 8 ansøgere, som er naboer til solcelleanlægget mellem motorvejen og landevejen ved Vanghavevej i Nørre Aaby, har søgt om projektmidler fra Grøn Pulje. På byrådsmødet mandag den 6. maj blev de udvalgte projekter i puljen godkendt. Der er søgt projektmidler for mere end det dobbelte af puljens størrelse, og derfor er det ikke alle ansøgninger, som kan imødekommes.

Byrådet har sat retningslinjerne for puljen og besluttet, at puljemidlerne i Middelfart Kommune særligt skal støtte projekter, som kommer de nærmeste naboer til gode, og som samtidig gavner klima og natur. Projekter af almennyttig karakter vil desuden fremadrettet prioriteres højere end individuelle projekter:

– Der er glædeligt, at så mange har valgt at benytte muligheden for at søge penge til klimaprojekter. Det er en unik støttemulighed, som er helt særlig for VE-projekter. Vi er forpligtet til at tage vores del af ansvaret i den grønne omstilling, og der er behov for en ti-dobling af kommunens produktion af grøn strøm, så vi på sigt kan blive selvforsynende. Derfor er det rigtig godt, at naboerne kan indhente midler via Grøn Pulje, siger Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

Det er loven om vedvarende energi, der pålægger kommunen at oprette en Grøn Pulje, og opstillere af de vedvarende energianlæg er lovmæssigt forpligtet til at indbetale til den. Des større areal og kapacitet i det grønne energianlæg, des større vil den tilhørende Grøn Pulje være.

Solcelleanlægget ved motorvejen, som er ejet af Better Energy, er det første etablerede anlæg i Middelfart Kommune. Der arbejdes på etablering af flere anlæg, som det fremgår af den VE-aftale, Middelfart Byråd vedtog for nylig. Aftalen sætter navn på de vedvarende energianlæg, der skal indgå i lokalplanarbejdet.

Midler til forsamlingshus og private projekter

Rorslev-Blanke Forsamlingshus er én af de puljeansøgere, som har fået godkendt sin ansøgning. Midlerne skal gå til at udskifte husets oliefyr med en varmepumpe:

– Bestyrelsen for Roerslev-Blanke Forsamlingshus er glade og lykkelige for, at vi har fået del i midler fra den Grønne Pulje. Det vil gøre vores forsamlingshus meget mere miljø- og klimavenligt, at vi kommer af med det gamle forurenende oliefyr. Vi håber også, at det kan mærkes på driftsudgifterne i fremtiden, udtaler formand Britta Siemsen.

Der er uddelt midler til i alt tre projekter, som alle har et klima- eller naturelement. De øvrige er private. De udvalgte projekter vil bidrage til mere natur, plantning af læhegn til gavn for nærområdet, energibesparelser og reduktion af CO2-udledning gennem energirenovering og udskiftning af varmekilder.