Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland. Det blev indgangen til fem års besættelse. Den periode skabte et traume, som stadig fylder meget den dag i dag på forskellige måder. Det er nogle år, som man aldrig må glemme. Det er blandt andet baggrunden for, at der i tidens løb er blevet sat mindesten over forskellige begivenheder og mennesker, for en sten sætter et permanent mærke.

Der findes et hav af forskellige mindesten, der er sat over nogle af de mennesker, som mistede livet under Besættelsen i Danmark, og det samme er gældende her i Fredericia. I 2023 blev der lagt 13 snublesten i Fredericia over modstandsfolk, der mistede livet under Besættelsen. Flere andre steder finder man også mindesten, og mange af stenene er velkendte.

Det er f.eks. gældende i DSBs Mindelund på Holstens Bastion, hvor er der et helt afsnit, som er sat til minde over de mange DSB-ansatte, der blev dræbt i løbet af de fem år. Der er dog også andre mindesten rundt omkring, som man nok ikke bemærker så tit. Overfor Erritsø Bygade 30 findes der f.eks. en sten, der er sat inde i et lille anlæg med en hæk omkring. Det er en stor granitsten med en inskription i bronze, der blev rejst kort tid efter befrielsen i 1945, og som mindes besættelsesårene. Inskriptionen lyder: 

9. april 1940
Det var en Morgen
så tung og trang
da Fjenden fløj over Dannevang

5. maj 1945
Det var Foraar og Danmark var fri

End er der en Gud foroven, som raader for Danmarks Sag

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Endnu en mindesten findes i svinget ved Taulov Station. Stenen blev rejst den 19. april 1946, og er et minde over de tre Taulovborgere, der var med i en modstandsgruppe, som i 1945 blev henrettet af den nazistiske besættelsesmagt den 19. april. Det var blot 15 dage inden Befrielsen, og de var desidste danske modstandsfolk, der blev henrettet i Ryvangen i København.

Mindesmærket er opstillet i et lille anlæg nær jernbanestationen i Taulov. Det består af en natursten med inskription på begge sider, og på bagsiden er der indhugget et kors samt en opstigende sol. Teksten på bagsiden er et citat fra Kaj Munks digt ”De faldne”.

Stenens forside:

Henry Jacobsen
Carl Gustav Kolding
Eluf Preben Månson

19. april 1945

Stenens bagside:
Drenge, I drenge som døde,
I tændte for Danmark i dybeste mulm
En lysende morgenrøde.

Rejst af beboere i Taulov sogn.

Der findes som sagt et væld af mindesmærker forskellige steder i Fredericia Kommune. De er sat over mennesker og begivenheder, og de fortjener stadig at blive set. Man kan på Museum Fredericias hjemmeside se forskellige kort over mindestenene og snublestenen.