Lørdag tømmes de skraldespande, som ikke er blevet tømt i det glatte føre i Fredericia Kommune. Det forudsætter dog, at skraldespanden står ude ved vejen. Ekstra mandskab og lastbiler kaldes ind til opgaven.

Vejrforholdene i store dele af Danmark og Fredericia har i den seneste tid været præget af sne og is, hvilket har forårsaget problemer for affaldshåndteringen. Renovatørerne har på grund af sikkerhedshensyn været forhindret i at tømme affaldsbeholdere i visse områder.

På Fredericia Kommunes affaldsapp blev det onsdag oplyst, at der har været manglende tømning af affald grundet sne og is på vejene. Skraldebilerne har haft svært ved at komme rundt på flere veje for at tømme affald, og det har gjort, at AVISEN har fået flere henvendelser fra borgere, der har spurgt ind til, hvorfor deres skraldespand endnu ikke er blevet tømt, selvom den plejer at blive det på et givent tidspunkt.

Kim Andkjær Nielsen, der er leder af Affald & Genbrug i Fredericia Kommune, forstår undren over, at affaldet ikke er blevet tømt og hvornår det kommer til at ske. Det korte af det lange er, at man passer på skraldemændene i det glatte føre. Det har medvirket til, at der flere steder i Fredericia Kommune nu er et efterslæb.

– Vi forsøger at indhente alt på lørdag, da vi sætter en ekstra bil eller to ind. Det kræver dog, at man lader sit skrald stå fremme, som det er oplyst i appen, da vi ikke kommer helt hen til huset og henter det. Vi har også givet muligheden for, at man kan sætte en affaldssæk ved siden af, dog med det krav, at sækken maksimalt må veje 12 kilo, siger Kim Andkjær Nielsen.

Hvor mange adresser, der ikke har fået tømt deres affald, som planlagt, har Kim Andkjær Nielsen ikke et præcist overblik over.

– Vi taler om steder, der ikke er tømt. Det er på adresse-niveau, og eksempelvis havde vi 70 afvigelser onsdag, og i tirsdags var vi på 270. Sådan et tal løber hurtigt op, hvis man bor i et område med spejlglatte veje. Eksempelvis, hvor jeg selv bor, er der en hovedvej, og på sidevejene er der spejlglat, og derfor blev de ikke tømt. Jeg så en skraldemand, der gled grundet glatte føre, og det pointerer, hvorfor vi gør, som vi gør. Det er bedre at lave afvigelser i stedet for at få arbejdsskader. Vi forstår det godt fra borgerens side, at det kan give gener, men vi bliver også nødt til at passe på vores skraldemænd, forklarer Kim Andkjær Nielsen.