En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at 18,5 % af 9. klasses elever i Fredericia ikke bestod dansk og matematik i 2023, hvilket er 6,3 procentpoint højere end årene før corona. Per Breckling, formand for Fredericia Lærerkreds, udtrykker bekymring over udviklingen og peger på flere årsager, herunder manglende investeringer, høj klasseprocent og udfordringer med skolestrukturen.

Per Breckling, formand for Fredericia Lærerkreds, udtrykker bekymring over resultaterne fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Han peger på flere årsager til de svage resultater i folkeskolen, herunder manglende investeringer og ændringer i skolestrukturen:

– Det er bekymrende, at vi scorer så ringe og lavt, men på den anden side er der flere årsager til, at man på landsplan scorer dårligt. Det gælder også i Fredericia. Vi topper den med, at vi har ændret skolestrukturen og derfor har høje klasseprocenter og sparet penge igennem de sidste mange år. Det tænker jeg er en del af forklaringen. Byrådet investerer ikke meget i skoleområdet, det viser alle sammenligninger. Man kan ikke blive ved med at få gode resultater, siger Per Breckling.

Per Breckling ønsker at skabe opmærksomhed omkring udfordringerne i folkeskolen og ser regeringens kvalitetsprogram som en mulighed for forbedring. Han opfordrer til samarbejde mellem politikere og forvaltningen for at skabe bedre forhold:

– Jeg vil fortælle historien mest muligt, det er en måde at påvirke. Men ser man på, hvad lærerne kan gøre i det, så kan de til stadighed forsøge at gøre det bedst muligt på arbejde. Det er man nødt til. Nu har regeringen lavet et kvalitetsprogram for folkeskolen, der skal implementeres, og det synes jeg er en oplagt lejlighed for politikerne til at kigge på det sammen med forvaltningen og samtidig investere noget, så vi kan løfte vores niveau, forklarer han.

Lærerformanden anerkender de økonomiske udfordringer, som kommunen står over for, men mener, at der burde være investeret mere i folkeskolen. Han fremhæver også lærernes ansvar og nødvendigheden af at ændre rammerne:

– De burde have investeret mere i folkeskolen, men de har en problematisk økonomi at tage hensyn til, og det skal man anerkende dem for. Der er unge mennesker, der forlader skolen med dårlige resultater, og det ansvar ligger hos lærerne, men også hos dem, der har sat rammerne. Det må vi tage på os og ændre, siger Per Breckling.

Per Breckling peger på Fredericias udfordringer i forhold til demografi og manglende videregående uddannelser. Han understreger behovet for, at byen hæver sit niveau til landsgennemsnittet:

– Vi ligger i den sidste tiendedel, og det har vi gjort i en årrække. Alle sammenligninger placerer os i den sidste del. Vi har noget demografi i byen, hvor vi ikke har videregående uddannelser, så vi har brug for at løfte os til gennemsnittet, siger Breckling.

Per Breckling påpeger, at flere udfordringer kombineret med skolestrukturændringer har påvirket læringsmiljøet i Fredericias skoler negativt:

– Vi har kombinationen af de landsdækkende ting som corona, inklusion og ringe arbejdsforhold for lærerne, og topper det med skolestrukturen for at spare penge. Det giver udslag på et tidspunkt, og nu er det tydeligt, synes jeg, slutter Per Breckling.