Arbejdernes Erhvervsråds analyse konkluderer, at Liberal Alliances spareplan kun vil komme de rigeste danskere til gode. Det mener LAs Nikolaj Steffenauer ikke.

Liberal Alliance har meldt ud, at partiet vil spare 18 milliarder kroner på administration i den offentlige sektor og på kommunale serviceniveauer i næste valgperiode. Sådan lød det i en pressemeddelelse mandag fra Arbejdernes Erhvervsråd, hvor senioranalytiker Gustav Elias Dahl udtalte følgende:

– Det er blevet udlagt sådan, at Liberal Alliance har foretaget et kursskifte i partiets økonomiske politik. Men ser man på de nye meldinger, er det reelt den samme politik, som partiet præsenterede i sin tidligere plan. Det er kun tidshorisonten, der har flyttet sig.

– Partiet vil stadig gennemføre store skattelettelser, der primært kommer de rigeste danskere til gode, og partiet vil skære kraftigt i den offentlige sektor.

Dette har fået Steffenauer til at reagere. Han mener, at Liberal Alliance er blevet misforstået i den seneste tid.

– I den seneste tid har der været en del misforståelser og overfladiske analyser af Liberal Alliances økonomiske politik. Derfor er det vigtigt at understrege, at vores forslag om besparelser på 18 milliarder kroner i den offentlige sektor ikke handler om at underminere velfærden, men om at reformere og effektivisere. Herunder er der tale om at skære antallet af medarbejdere, der beskæftiger sig med administration, tilbage til 2018-niveau, forklarer han og fortsætter:

– Når AE taler om et “gap” på 39.000 medarbejdere, ser de bort fra den potentielle produktivitetsstigning som følge af smartere og mere teknologiintensiv offentlig forvaltning. De nye digitale løsninger og en smartere organisering af arbejdet kan forøge produktiviteten og mindske behovet for flere hænder, uden at det går ud over servicen.

Både lokalt og på landsplan har Nikolaj Steffenauer, der er spidskandidat for LA til Kolding Byråd og opstillet til EP-valget, fokus på antallet af medarbejdere i de forskellige afdelinger på eksempelvis Christiansborg og på rådhuset i Kolding.

– Det er velkendt, at ineffektivitet og bureaukrati længe har været en tung byrde på det offentlige budget. Med vores plan ønsker vi at frigøre ressourcer fra administrationen, så de kan anvendes mere direkte til velfærd og service for borgerne. Det er en omfordeling af ressourcer internt i den offentlige sektor, ikke en reduktion af den samlede velfærd. Ved at spare disse stillinger væk er der råd til flere varme hænder, siger Nikolaj Steffenauer.

Samtidig slår LA’eren fast, at skattelettelserne skal komme alle til gode, og ikke kun den rige del af befolkningen, som AE skriver.

– Vores politik er også rettet mod at sikre, at skattelettelserne kommer alle danskere til gode, ikke kun de rigeste. Det handler om at give folk mere af deres hårdt tjente penge tilbage, så de selv kan bestemme over deres økonomi. Det er i sandhed velfærd at kunne vælge selv, fordi man beholder flere af sine egne penge. Det er vigtigt at huske på, at en dynamisk og fleksibel offentlig sektor er forudsætningen for en bæredygtig velfærdsmodel. At stå stille er at gå baglæns, og det er Liberal Alliance ikke interesseret i. Vores politik handler om at ruste Danmark til fremtiden – både økonomisk og velfærdsmæssigt, siger Steffenauer og slutter:

– Ægte velfærd måles ikke blot i antallet af offentligt ansatte, men i kvaliteten og tilgængeligheden af de tjenester, der leveres til borgerne. Det er den vision, Liberal Alliance arbejder for. De medarbejdere, der spares væk, kan glimrende anvendes i det danske erhvervsliv, der skriger på arbejdskraft. Det vil være godt og fornuftigt samfundssind at frigive denne arbejdskraft til de virksomheder, der gør kagen større.