Flere tidligere ansatte i Fredericia Kommune har rettet kritik af Gothersgade 20b, der tidligere har huset Familieafdelingen i Fredericia Kommune. Kommunen vedkender flere af forholdene, der kritiseres.

Gothersgade 20b har været i stor fokus, siden det kom frem, at der ikke var oplysninger fremme om den aktuelle tilstand på bygningen, siden erhvervsmanden og formand for Business Fredericia, Bent Jensen, købte bygningen i en handel, der siden er gået tilbage, da Jensen købte bygningen uden at være oplyst om tilstanden.

Direktør for Vækst, Teknik og Klima, Rene Olesen, Fredericiao Kommune. Foto: AVISEN

Siden har flere tidligere ansatte, der ønsker at være anonyme, rettet kritik af bygningen til AVISEN. Kritikken har AVISEN forelagt Fredericia Kommune. Noget af kritikken går på, at der har været henvendelser til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der ikke er videregivet til ledelsen.

– Det er lidt svært at svare på, da vi har haft stor udskiftning i ledelsen. Jeg ved ikke, om henvendelserne ikke er gået videre; jeg kan ikke se det i mit system, siger direktør for vækst, teknik og klima, René Olesen.

Et kritikpunkt er også, at Arbejdstilsynet skulle være blevet tilkaldt. Det kan René Olesen ikke nikke genkendende til.

– Jeg er ikke bekendt med det, men jeg ved, at der har været et uanmeldt besøg, og der kom et påbud om at undersøge indeklimaet, hvilket vi har gjort, siger Olesen.

De tidligere medarbejdere har kaldt forholdene for forkastelige. Så langt vil René Olesen ikke gå, men medgiver, at det ikke er de bedste forhold, der har været.

– Jeg synes ikke, at det er forkastelige rammer, men jeg er med på, at det ikke er de bedste forhold, der har været. Derfor har vi arbejdet på at finde en anden løsning. Det er korrekt, at de steder, hvor der har været vinduer, der ikke kan åbnes, har der været en anden redningsåbning. Dermed kan der godt være et vindue, og så har det kunnet åbnes. Vinduerne åbner indad, så vi var bange for, de faldt ud, og derfor har vi sikret os, at de ikke kunne åbnes, men der har været redningsåbninger, siger René Olesen.

I kritikken fremgår det også, at der har været sat spande op under vindueskarme, når det har regnet. Det bekræfter René Olesen.

– Når det har blæst kraftigt, har vi været nødt til at sætte spande under forskellige steder. Det sker en gang imellem, og det er ikke den eneste bygning, vi har været nødt til at sætte en spand under. Vi får typisk lavet reparationer nogle steder, siger Olesen.

Ifølge de tidligere medarbejdere er der faldet loftplader ned fra kantinen. Det specifikke sted kan René Olesen ikke bekræfte.

– Men jeg ved, der er faldet noget ned ved et kontor og ved et toilet. Det er typisk, når der har været kraftigt gennemtræk, eller når pladerne ikke er lagt rigtigt på plads efter en håndværker har været på besøg, forklarer han og oplyser, at der er tale om letvægtsplader.

I kritikken, som kommer fra de tidligere medarbejdere, oplyses det også, at der har været to kontorer, der har været forseglet, fordi det lugtede kraftigt.

– Jeg har spurgt nogle af dem, der arbejder der, og de kan nikke genkendende til et kontor, der har været lukket af. Det viser, at vi har lukket kontorerne af, hvis der har været noget, der ikke var hensigtsmæssigt at arbejde i, siger René Olesen.

– Ligeledes har der været episoder, hvor medarbejdere har fået stød fra elbokse under vinduer. Jeg ved, at der har været nogen, der har fået stød, og der har vi kontaktet elektrikere, og det har vist sig at være manglende jordforbindelse.

Den sidste del af kritikken går på, at medarbejdere har oplevet åndedrætsbesvær og har opsagt deres stillinger som følge heraf.

– Jeg har hørt, at der er nogle, som har haft åndedrætsbesvær, og det personalemæssige kan jeg ikke udtale mig om, slutter René Olesen.