En grundlæggende forudsætning for et velfungerende lokaldemokrati er et godt samspil mellem kommunalbestyrelserne og forvaltningerne. For at støtte op om det samarbejde lancerer KL nu et nyt kommunalt kodeks med 7 dyder for forvaltningens betjening af politikere.

Hvad gør man, hvis ens chef insisterer på at justere i faktuelle oplysninger, som man synes maler et skønmaleri, men som ikke vil være direkte fejlagtige?

Eller hvad gør man, hvis man opdager fejl i sagsbehandlingen, men får at vide, at man skal gå stille med dørene?

Det er nogle af de dilemmaer, man kan møde i hverdagen i en kommune. Og som medarbejder og leder skal man kunne navigere i et ofte komplekst politisk landskab og handle inden for rammerne af bl.a. lovlighed, saglighed og faglig integritet. Det er derfor vigtigt, at både medarbejdere og ledere i kommunerne ved, hvilke rammer forvaltningen arbejder indenfor, og at politikerne kan have tiltro til forvaltningens arbejde.

Derfor udgiver KL nu et nyt ’Kodeks for forvaltningens betjening af politikere’, som beskriver syv pligter for arbejdet. Pligterne er lovlighed, saglighed, faglighed, udvikling og samarbejde, ansvar og ledelse, åbenhed om fejl og partipolitisk neutralitet.

– Vi har generelt et rigtig godt samspil mellem forvaltninger og politikere i kommunerne. Det vil vi gerne gøre endnu bedre, og her håber vi, at det nye kodeks kan føre til en fornyet lokal dialog og diskussion om, hvordan man arbejder og samarbejder, siger KL’s administrerende direktør, Kristian Vendelbo, og fortsætter:

– Selvom det kan virke indlysende, at man som ansat i en kommune skal tale sandt, følge lovgivningen og arbejde på et fagligt og partipolitisk neutralt grundlag, er virkeligheden ikke altid sort/hvid. Hverdagen kan indeholde dilemmafyldte situationer med flere overvejelser og vurderinger af konsekvenserne, og balancer man skal holde sig for øje.

En undersøgelse foretaget af KL i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen i 2022 viste, at mange kommunale administrative medarbejdere ikke havde kendskab til de syv embedsmandspligter.

– Det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at medarbejderne ikke kender indholdet af pligterne, eller at de ikke efterlever dem i deres hverdag. Men det understreger vigtigheden af regelmæssigt at genbesøge og drøfte de syv pligter. Og det er det, vi nu lægger op til, siger Kristian Vendelbo.

Ind i en kommunal kontekst og gode cases

Det nye kodeks bygger videre på anbefalingerne fra Bo Smith-udvalget fra 2015 og KL’s Kodeks for forvaltningsrådgivning fra 2016. Kodeks er senest blevet betonet i 2023 gennem Dybvad-udvalgets rapport og anbefalinger til samspillet mellem politikere og embedsværk.

– Vi relancerer nu kodeks og sætter det ind i en aktuel kommunal kontekst. Og der er også udarbejdet en række cases, som man kan bruge i de lokale drøftelser for at sætte gang i diskussioner om de dilemmaer, man kan komme til at stå i. Kodeks vil ikke fjerne dilemmaerne, men kan være med til at synliggøre, hvor der er nogle svære valg, og hvor det er vigtigt at være ekstra opmærksom på de valg, der endeligt træffes, siger Kristian Vendelbo.