I kølvandet på Steen Wrists afgang som borgmester og fra byrådet har Socialdemokratiet omkonstitueret sig. Her bliver en anden borgmesterkandidat, John Nyborg, formand for Teknisk Udvalg, imens Vibe Dyhrberg får den magtfulde post i Økononi-og Erhvervsudvalget.

I henhold til styrelseslovens § 28, når en plads i et udvalg, en kommission eller en bestyrelse bliver ledig midt i en valgperiode, er det den oprindelige valggruppes ansvar at genbesætte posten. Som følge af denne regel har Socialdemokratiet nu foretaget flere nyudpegninger.

Christian Bro, der for nylig er tiltrådt som borgmester, og Annette Hyre-Jensen, som er nyt medlem af byrådet, er centrale figurer i denne nye konstellation.

Anette Hyre-Jensen, der allerede har erfaring fra en tidligere periode i byrådet, sikrer sig fire udvalgsposter. Hun bliver næstformand i Unge- og Uddannelsesudvalget og medlem af både Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget, samt Bosætning- og Turismeudvalget.

Vibe Dyhrberg avancerer også i rækkerne. Hun træder ind i Økonomi- og Erhvervsudvalget og overlader samtidig sin tidligere post som næstformand i Unge- og Uddannelsesudvalget til Hyre. Dyhrberg får desuden en lønnet bestyrelsespost i TVIS og en plads i Klima-, Energi- og Miljøudvalget, hvilket markerer en væsentlig udvidelse af hendes ansvarsområder.

Turan Savas opnår også en ny betydelig rolle, idet han bliver formand for Fredericia Spildevand. I forbindelse med denne nye udnævnelse træder han ud af Kultur- og Idrætsudvalget, hvor Anette Hyre-Jensen overtager hans plads.

Den fulde politiske konstituering ser således ud:

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

  • Christian Bro er blevet udvalgets nye formand, efter at han tidligere sad som medlem.
  • Vibe Dyhrberg indtræder som nyt medlem, erstatning for Christian Bro.

Teknisk Udvalg:

  • Christian Bro udtræder af udvalget, og John Nyborg tager hans plads.

Kultur- og Idrætsudvalget:

  • Turan Savas udtræder, og Anette Hyre-Jensen indtræder som nyt medlem.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget:

  • John Nyborg forlader udvalget, og Vibe Dyhrberg indtræder.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget:

  • Anette Hyre-Jensen indtræder i udvalget, erstatter John Nyborg.

Bosætning- og Turismeudvalget:

  • Anette Hyre-Jensen indtræder også her, tager pladsen fra Christian Bro.

Unge- og Uddannelsesudvalget:

  • Anette Hyre-Jensen fortsætter med at indtræde i udvalg, denne gang erstatter hun Vibe Dyhrberg.

§ 17, stk. 4 udvalget for erhverv og arbejdsmarked:

  • Christian Bro overtager Steen Wrist’s tidligere plads i udvalget.