Næstformand i Senior- og Socialudvalg Kirsten Hassing Nielsen (C) vil på dagens møde i Senior- og Socialudvalget have gennemgået historikken med Kobbelgården 3. Hassing vil vide, hvad der har været af sager tidligere, som hun ikke har kendskab til.

Bostedet har fået et skærpet påbud, og er nu som følge af det med som et punkt på dagsordenen, når Senior- og Socialudvalget mødes tirsdag eftermiddag. Forud for mødet er det Hassings formodning, at der ligger sager for år tilbage, som hun ikke har hørt om.

– Der er tilsyneladende nogen, der har vidst noget over flere år, som ikke bare lige drejer sig om det seneste halve år. Jeg har brug for klarhed over, hvorfor det er man ikke har reageret tidligere på det. Der er tilsyneladende flere, der har vendt sig igennem tiden. Vi skal vide, hvem det er henvendt sig til, og hvad der er sket med de henvendelser. Jeg har i hvert fald brug for at få det at vide. Der er en historik i det, fordi vi kan se i medierne, at der kommer flere og flere sager frem, siger Kirsten Hassing.

Især sagen, der blev politianmeldt af ægteparret Gregersen, omkring solskoldningen af Sandra gør indtryk på Hassing.

– Det jeg har læst om den sag er ikke sjov læsning. Jeg har en forventning om, at jeg får en fyldestgørende orientering om status omkring sagen på udvalgsmødet, og så skal jeg have historikken. Så er det også vigtigt at få at vide, hvordan henvendelser er orienteret, da den normale proces er, at når man får henvendelser, at man sender dem videre til forvaltningen, som behandler dem. Men hvad er der sket i den her sag, hvor borgerne har henvendt sig? Det vil jeg vide, siger Kirsten Hassing.

Sagen omkring Kobbelgården havde Hassing gerne været foruden, men hun ser det som læring også.

– Vi har lært meget i forhold til kommunikationen. Der er også noget i forhold til, hvordan vi håndterer Kobbelgårdens faglige indsatser fremadrettet. Det gælder både politikere, forvaltningen og ledelsen på Kobbelgården – alle skal lære af det her. Det er et meget vigtigt område, da det er nogen af samfundets svageste borgere, og det er derfor vigtigt, at vi har styr på det. I løbet af i år får vi en analyse af hele området, og den skal vi se resultaterne af, og så må vi se, hvordan vi skal agere ud fra den, fortæller Hassing.

Inden tirsdagens møde har Kobbelgården ikke været direkte oppe at vende på et udvalgsmøde før i det nuværende Senior- og Socialudvalg, og det er noget Kirsten Hassing også vil se på.

– Vi skal have sådan noget på dagsordenen, så vi generelt kan lave forebyggende indsatser på vores bosteder og tage det i opløbet i stedet for, at det ender som det gjorde her med Kobbelgården, slutter Kirsten Hassing.