Fredericia Kommune vil nedbringe sygefraværet inden for pleje, sundhed og ældre, samt inden for social- og handicapområdet. Til det er hyret et eksternt firma, der koster 1,625 millioner kroner eksklusive moms over en treårig periode. Kunne det være løst internt i kommunen? Nej, lyder svaret.

Sidste år kom det frem, at der var blevet brugt 57 millioner kroner på vikarer i ældreplejen i Fredericia. Det svarer til det samme beløb som i Odense Kommune, og for at nedbringe sygefraværet, der er en del af skylden i det høje vikarforbrug, har Fredericia Kommune hyret firmaet Center for Medarbejderudvikling (CMU), der drives af Jan Højlund.

Læs også: Sygefravær på bosted er højt

– Han har stor erfaring med den slags arbejde fra andre kommuner, og han mener, at han i en by som Fredericia kan få sygefraværet ned til under landsgennemsnittet i løbet af få år, siger formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen (A).

Larsen fortæller, at Jan Højlund har haft samtaler med direktør for beskæftigelse i Fredericia Kommune, Mette Heidemann, og det er ud fra det, at beslutningen er truffet.

– Han har anbefalinger, der gør, at forvaltningen vurderer, at man ikke har råd til ikke at gøre det, selvom vi faktisk ikke er meget for at hyre konsulenter ind. Vi skal have friske øjne til at kigge på det, og med Jan får vi stor erfaring, siger Søren Larsen.

En aktindsigt AVISEN har fået viser, at CMU får en betaling på 1.675.000 millioner kroner eksklusive moms. Betalingen er sat til at være i tre rater i henholdsvis primo 2024, primo 2025 og primo 2026.

– Det arbejde, det koster, er betalt utroligt hurtigt hjem. Mette er kommet tilbage og sagt, hvordan vi kan løse det administrativt. Det er en del af forvaltningens arbejde. Vi ønsker, at folk skal være raske, og vi skal bruge færre vikarer, så derfor har man besluttet det, siger Søren Larsen og oplyser, at pengene er taget fra forvaltningens eget budget.

Spørgsmålet er, om Fredericia Kommune kunne have klaret opgaven internt på anden vis.

– Det kunne man måske, men det er ikke nok. Vi skal skridtet videre, og her har vi at gøre med et firma, der har dokumenterede resultater, og derfor har vi vurderet, at vi sætter ind på det område, slutter Søren Larsen.

Ifølge aktindsigten, som AVISEN har, omfatter samarbejdet mellem Fredericia Kommune og CMU en analyse af sygefraværet og præsentationen af denne analyse for ledergruppen. Der vil også blive foretaget månedlige rapporteringer om fokusområder (RADAR) på både enheds- og overordnet niveau. Hertil kommer regelmæssige møder, enten månedligt eller efter behov, på enheds- og individniveau, hvor der ydes bistand til produktion af præsentationer til medarbejdermøder. Der vil også være mulighed for eventuel deltagelse i møder med tillidsrepræsentanter (TR), medarbejderudvalg (MED), direktionen og lignende.

I aktindsigten fremgår det også, at målsætningen og forventningen, at sygefraværet i Fredericia Kommune vil falde med 1,0-2,0 procentpoint i det første år af samarbejdet med det eksterne firma. Erfaringsmæssigt vil denne reduktion accelerere i det andet år, hvis indsatsen fortsættes. En reduktion i sygefraværet på 1,0-2,0 procentpoint svarer til en økonomisk besparelse på mellem 3,5 og 7,0 millioner kroner, forudsat 50 % vikardækning og en gennemsnitlig månedsløn på 30.800 kroner, inklusive tillæg, pensioner osv. I beregningen af gennemsnitslønnen er der taget højde for, at en andel af medarbejderne er sygeplejersker, som har en højere løn end SOSU-medarbejderne.

Det er muligt for Fredericia Kommune at komme ud af aftalen med CMU før tid, da der ifølge aktindsigten er indarbejdet en klausul, der gør det muligt at opsige kontrakten med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Honoraret, som er fastlagt, er baseret på en flerårig aftale og inkluderer en rabat sammenlignet med den normale pris pr- medarbejder.

Skulle kommunen vælge at opsige aftalen før den angivne ophørsdato, vil følgende betalinger være gældende:

  • Ved opsigelse efter det første år (med udgangen af 2024), vil Fredericia Kommune skulle betale i alt 1.097.500 DKK, inklusive det beløb, der allerede er betalt i første rate. Heraf tilskrives 887.500 DKK til projektet inden for pleje-/sundhed-/ældreområdet, og 210.000 DKK tilskrives projektet inden for social-/handicapområdet.
  • Ved opsigelse efter det andet år (med udgangen af 2025), vil kommunen skulle betale i alt 1.500.000 DKK, inklusive beløbene betalt i første og anden rate. Heraf vil 1.150.000 DKK blive tilskrevet projektet på pleje-/sundhed-/ældreområdet, og de resterende 350.000 DKK tilskrives projektet på social-/handicapområdet.