Viceborgmester Susanne Eilersen (O) forstår ikke, hvorfor byrådet i Fredericia ikke lytter til den socialdemokratiske minister, Kaare Dybvad Bek (A), der i et brev til Fredericia Kommunes tidligere borgmester, Steen Wrist (A), blandt andet skriver: “Kønsopdelt svømning er i mine øjne udansk og med til at undergrave integrationen i Danmark”. I går blev Eilersen nedstemt i byrådet og samtidig kaldt populist af en byrådskollega.

Integrationsdebatten raser i Danmark igen. Det er Socialdemokratiet på Christiansborg, der spiller bold på det populære emne, der tidligere også har sikret Dansk Folkeparti historiske valgsejre og indflydelse, som tungen på vægtskålen i Anders Fogh Rasmussens og Lars Løkkes Venstre-regeringer. Men i Fredericia har man et andet udgangspunkt, når man eksempelvis tager stilling til den kønsopdelte svømning, og det forstår Susanne Eilersen ikke.

Susanne Eilersen. Foto: AVISEN

– Jeg forstår det helt ærligt ikke. Kan de ikke se, at den politik, man fører, ikke fungerer? Gennem 30 år er integrationen ikke lykkedes, og den kønsopdelte svømning hjælper ikke. Jeg har naturligvis ingenting imod, at kvinder og mænd bader hver for sig, men kravet om, at det ene eller andet køn ikke må opholde sig i samme store svømmehal i Fredericia samtidig, finder jeg for meget udansk, siger Susanne Eilersen.

Derfor rejste Dansk Folkeparti et forslag til byrådet om at få det stoppet.

– Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det er forkert, at det danske samfund underkaster sig islamiske opfattelser af mænds og kvinders roller. Det har været en helt naturlig del af dansk frisind, at mænd og kvinder naturligvis kan bade sammen i en svømmehal, står der blandt andet i forslaget.

Susanne Eilersen uddyber:

– Jeg er meget glad for ministerens brev, men jeg forstår ikke, hvorfor man ikke reagerer på det. Jeg har taget sagen op, fordi det er Dansk Folkepartis politik. Fredericia Kommune var desværre en af de tolv kommuner, der skulle få brevet fra ministeren, da vi desværre tillader denne opdeling. Det har også tidligere været behandlet i Kultur- og Idræt, er jeg blevet gjort opmærksom på, men man har pt. ikke fulgt ministeren. Men alligevel mente et flertal i går, at det skulle retur til udvalget, men det mener jeg er kørt af sporet.

Hvorfor? Er det ikke naturligt, at et udvalg behandler det?

– Måske, men metoden virker ikke. Man vil spørge kvinderne, om det er et problem, men så har man da intet lært af de mange historier, tragedier og socialkontrolproblemer, vi har set dagligt gennem årtier i Danmark. Det drejer sig ikke om, hvem der må svømme på hvilke hold. Der har altid været drenge- og pigehold, så kvinderne fra Korskærområdet skal endelig fortsætte med at svømme, siger Susanne Eilersen og tilføjer:

– Sagens kerne er en anden. Skal vi som kommune fortsætte med at udleje offentlige bygninger, hvor der bliver stillet et krav om, at der ikke må være mænd til stede?

Da byrådsmødet i går løb af stablen var tonen heller ikke fin, mener Eilersen, der blev kaldt populist for en grundholdning, hun har udtrykt flere gange i sin politiske karriere.

– Helt ærligt, så brød jeg mig ikke om tonen. Det er også underligt, at regeringspartier undsiger deres egen minister. Da jeg var på Christiansborg, lærte man, at ministeren repræsenterede regeringen. Så hvordan kan Venstre og Socialdemokratiet stemme det her ned, når linjen på Christiansborg er meget klar? Man skal sørge for at fjerne særregler, der blev oprettet for at få integrationen til at lykkes. 30 år efter kan man se, at det nok ikke er den vej, man skal gå, hvorfor man skal nedlægge de særregler igen, også fordi de har den negative effekt, at de holder unge piger og kvinder i socialkontrol. Vi ville hjælpe dem meget bedre, hvis vi satte en stopper for dette, siger Eilersen og fortsætter:

– Jeg er også noget forundret over, hvorfor mine byrådskolleger bruger så store ord som ‘populist’. Hvordan Venstres Peder Tind kan beskylde mig for det og tilføjer, at vores forslag er fabrikeret, er langt ude. Det fremmer ikke samarbejdet. Jeg kunne aldrig finde på at sige sådan noget på den måde til ham; jeg ville i stedet fortælle, hvorfor jeg er uenig og fremlægge min politik.

– Tror du, at politikerne på Christiansborg har et andet udsigtspunkt end i provinsen med denne sag? Ja, det er der en pointe i, men jeg er forundret over, hvorfor man ikke ændrer det alligevel i Fredericia. Vi ved, at det ikke virker gavnligt for integrationen, og ministerens ord i medierne har været meget tydelige, så vi burde rette ind her også. Jeg blev tromlet ned i går, men fortsætter kampen og jeg følger området nøje, slutter Susanne Eilersen.

Brevet til Fredericia Kommune, sendt den 4. april 2024:

Kære Steen Wrist 

Mit ministerium foretog i efteråret en høring af samtlige kommuner vedrørende forekomsten af kønsopdelt svømning. 

Kønsopdelt svømning forstås i denne sammenhæng som en situation, hvor der tilbydes svømning til personer af samme køn, og hvor det modsatte køn ikke må deltage og ej heller overvære aktiviteten. 

Fredericia kommune hører til blandt de kommuner, der har angivet, at der er mulighed for kønsopdelt svømning – enten i foreningsregi eller i forbindelse med svømmeanlæggets normale åbningstid. 

Kønsopdelt svømning er i mine øjne udansk og med til at undergrave integrationen i Danmark. Det offentlige rum bør ikke indrettes efter forældede mellemøstlige normer, som strider mod enhver nutidig forståelse af ligestilling i et moderne samfund som det danske. Og det bør ikke være sådan, at en far alene på grund af sit køn ikke kan se sin datter svømme i et offentligt svømmeanlæg. 

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til, at alle tilgængelige redskaber tages i brug for at forhindre kønsopdelt svømning i kommunens svømmeanlæg. 

Såfremt det er kommunens vurdering, at der ikke i dag er tilstrækkelig mulighed for at nægte udleje eller udlån, hører jeg meget gerne herom. 

Jeg kan afslutningsvis oplyse, at jeg har bedt mit ministerium om at gøre fornyet status på omfanget af kønsopdelt svømning i 2025. I vil i den forbindelse blive kontaktet herom. 

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek

Dansk Folkepartis forslag

Dansk Folkeparti har fremsat følgende forslag til behandling på byrådsmødet den 29. april 2024.

“Visse muslimer betragter det som ulovligt i henhold til det islamiske trosgrundlag at kvinder og mænd er til stede samtidig i svømmehaller.

Derfor har 12 kommuner, herunder Fredericia kommune, tilladt at der reserveres tid til svømning forbeholdt kvinder/mænd, hvor det modsatte køn ikke må være til stede i svømmehallen.

Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det er forkert, at det danske samfund underkaster sig islamiske opfattelser af mænds og kvinders roller. Det har været en helt naturlig del af dansk frisind, at mænd og kvinder naturligvis kan bade sammen i en svømmehal. Kvinder og mænd er ligestillede og har dermed også samme ret til at besøge en svømmehal, når de har lyst inden for åbningstiden, ligesom foreninger ikke skal bruge kommunens faciliteter til at håndhæve traditioner, der har sin rod i 1300 år gammel arabisk kultur, der fastholder, især piger og unge kvinder i social kontrol.

Integrationsminister Kaare Dybvad Bek fra Socialdemokratiet har henvendt sig til de 12 af landets 98 kommuner, der bedriver kønsopdelt svømning og bedt dem om at indstille den praksis, som ministeren betragter som udansk og hvor ministeren har tilkendegivet, at han ønsker at tage alle redskaber i brug for at forhindre.

Dansk Folkeparti, der fremsatte det forslag i Folketinget om et stop for kønsopdelt svømning, som har foranlediget ministerens hyrdebrev til de 12 kommuner, er i sagens natur enig med ministeren. Af samme årsag ønsker vi gennem nærværende initiativ at sætte en stopper for den kønsopdelte svømning i vores kommune”.