DMI har udsendt et varsel om tæt tåge og rimtåge i både Nordjylland og Vestsjælland. Denne advarsel er udsendt på baggrund af observationer af tæt tåge og rimtåge, der allerede er registreret flere steder i de nævnte områder.

Kriteriet for denne advarsel er en sigtbarhed på under 100 meter. Denne begrænsede sigtbarhed kan potentielt skabe farlige situationer, særligt for bilister og andre trafikanter.

Varslet er gældende indtil klokken 12 i dag. Efter dette tidspunkt forventes der fortsat rimtåge eller tåge i området, men med en sigtbarhed, der overstiger 100 meter.