Det danske meteorologiske institut (DMI) har udstedt et varsel om stormende kuling samt vindstød af storm- og stærk stormstyrke langs Jyllands vestkyst, der forventes at vare indtil mandag formiddag. DMI forudser middelvinde på 20-23 meter i sekundet fra sydvest, med vindstød mellem 25 og 30 meter i sekundet. Dette vejrskifte skyldes et dybt lavtryk nær Færøerne, som presser ekstra vand gennem Nordsøen og mod kysten.

Der er også varslet forhøjet vandstand i Vadehavet, hvor vandstanden kan nå 2,3 til 2,5 meter over den normale vandstand ved højvande mandag midnat og natten til tirsdag. Lignende forhold gælder langs den jyske vestkyst fra Blåvands Huk til Thyborøn, hvor vandstanden kan stige til mellem 1,8 og 2,1 meter over normalen. I den vestlige del af Limfjorden forudses en stigning i vandstanden på mellem 1,3 og 1,5 meter over det normale niveau, som vil vare fra natten til tirsdag og frem til tirsdag midnat.

Disse kraftige vind- og vandforhold kræver øget opmærksomhed og foranstaltninger for at sikre sikkerheden langs kysten og i de berørte områder. Sikkerhedsmyndighederne opfordrer borgerne til at holde sig opdateret og følge alle anvisninger.