I en bemærkelsesværdig udvikling har Danmark nået en ny milepæl inden for vedvarende energi. I 2023 dækkede sol og vind en imponerende 64% af landets samlede elforbrug. Denne stigning markerer en betydelig forbedring sammenlignet med året før, hvor tallet lå på 60%.

Denne positive tendens kan hovedsageligt tilskrives et boom i opførelsen af nye solcelleparker. Disse anlæg er blevet effektivt integreret i det nationale transmissionsnet, hvilket har resulteret i en imponerende stigning på 50% i solenergiproduktionen for andet år i træk.

På trods af at vindenergiens bidrag har været nogenlunde konstant fra 2022 til 2023, er der store forventninger til den kommende periode. Dette skyldes især planerne om tilslutning af de nye vindmølleparker Vesterhav Nord og Syd, som forventes at bidrage med en samlet kapacitet på 350 MW. Dette forventes at give et betydeligt løft til vindenergiens andel i 2024.

Denne rekordhøje udnyttelse af vedvarende energikilder er et klart bevis på Danmarks forpligtelse til bæredygtig energi og dens rolle som en førende nation i den grønne omstilling. Med fortsatte investeringer og innovation inden for vedvarende energi står Danmark stærkt i kampen mod klimaændringer og i bestræbelserne på at sikre en renere og mere bæredygtig fremtid.