Bygningen Gothersgade 20b i Fredericia blev i november 2023 solgt til erhvervsmanden Bent Jensen, men nu anbefales handlen annulleret, fordi udbudsmaterialet ikke var fyldestgørende. En aktindsigt viser dog, at ledende medarbejdere vidste, at bygningen var ubrugelig, Arbejdstilsynet havde udstedt et påbud, og brandveje var ikke sikre.

Det var en glad Bent Jensen, der i november underskrev på en købsaftale med Fredericia Kommune. Jensen havde planerne klar for bygningen.

– Der er behov for gode erhvervslejemål, og jeg kan se en mulighed i ejendommen. Hvis man kigger på den gamle Føtex-bygning, var den også et øjebæ tidligere, men det er den ikke mere, sagde Bent Jensen til AVISEN ved købet og oplyste formålet:

– De lejemål, der er nu, vil forblive som de er, medmindre dem, der har lejet sig ind, ønsker noget andet. Kommunen kommer til at flytte fra 1. salen, og så vil den blive renoveret, og der vil blive mulighed for liberale erhverv som klinikker og kontorer.

Gothersgade 20b som den fremstår i dag. Foto: AVISEN

De liberale formål, som Bent Jensen havde i tankerne, bliver nu formentlig ikke til noget. Handlen indstilles nu til at gå tilbage, da bygningen ikke har været udbudt på rette grundlag. Det oplyser René Olesen, der er direktør for vækst, teknik og klima, til AVISEN.

– Vores jurister har vurderet salget, og det viser sig, at udbudsmaterialet ikke har været grundigt nok. Blandt andet på baggrund af det aktindsigtsmateriale, I også er i besiddelse af på AVISEN. Derfor kommer sagen nu på næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor det indstilles, at salget går tilbage. Derefter skal det godkendes i Byrådet, siger René Olesen.

I aktindsigten, som AVISEN er i besiddelse af, er der en lang række forhold, som viser, at øveretagerne, hvor der ikke er butikker, er ubrugelige. I mails fremgår det, at Arbejdstilsynet gav Fredericia Kommune et påbud den 3. maj i forbindelse med et tilsynsbesøg. Det skete grundet luftkvaliteten i Familie og Børnesundhed. Derudover viser aktindsigten også, at ledende medarbejdere i Fredericia Kommune kendte til tilstanden af bygningen, men dette gik ifølge aktindsigten hverken videre til ejendomsmægler eller køber.

– I skal senest den 22. september 2023 give os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddet. Inden I giver os besked, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen om, hvordan påbuddet er efterkommet. Det fremgår af påbuddet, hvordan I skal give os besked, lyder det blandt andet i afgørelsen fra Arbejdstilsynet.

AVISEN har forholdt René Olesen, om Fredericia Kommune havde taget sagen fra Arbejdstilsynet i betragtning, da den kom frem.

– Fredericia Kommune har som led i byrådets ønske om at reducere i ejendomsmassen og anvende vores eksisterende ejendomme bedst muligt. Som led heri godkendte byrådet i april 2023 frasalget af ejendommen Gothersgade 20B, da der var mulighed for at placere medarbejderne på en anden egnet lokation. Sagen fra Arbejdstilsynet har ikke indgået i beslutningen, lyder svaret fra Olesen.

Sådan ser loftet ud i aktindsigten. Foto: AVISEN

Mere kritisk end først antaget

Allerede tilbage i 2021 var der dog en sag omkring bygningen. En bygningskonstruktør i Fredericia Kommune, kom med en række overslag på renoveringer. I mailen står der blandt andet:

– Vedr. besigtigelse af klimaskærmen ved Gothersgade 20B, er der konstateret en række uhensigtsmæssigheder, som er mere kritiske end tidligere antaget.

– Udadtil syner vinduer samt glasfacade i ok stand, men problemerne ligger i inddækningerne omkring disse og hele opbygningen bag den ydre facade, som er i kraftig forfald. Inddækninger er tidligere og jævnligt forsøgt udbedret, men årets gang med varme/kulde påvirkning gør, at inddækningsprofilet trækker sig fra hinanden, og konsekvensen af dette ses tydeligt mange steder indvendigt i bygningen. Her er træopbygningen, som bærer vinduer og facade, rådnet op og nærmest helt formuldnet. De værste steder er vinduesfastgørelsen helt rustet over, hvilket resulterer i, at mange af vinduerne har sat sig og ikke kan åbnes. Dette i sig selv er rimelig kritisk, da vinduerne skal kunne fungere som redningsåbninger i tilfælde af brand. Anbefalingen er, at man skifter både øst- og vestfacaden inden for en meget nær fremtid, og hvis ikke dette er muligt, bør man overveje, om det stadig er forsvarligt at have kontorarbejdspladser på 1. og 2. sal.

– Derudover er taget renoveringsparat, hvilket loftpladerne indvendigt tydeligt bærer præg af. Anbefalingen er, at man får renoveret samt efterisoleret taget i samme ombæring med en evt. udskiftning af facaden.

– Desuden er bygningens ventilationsanlæg stået af samt er ikke fungerende og bør ligeledes skiftes.

I alt vurderer bygningskonstruktør Jannick Østengaard Larsen, at der er tale om renoveringer for 22.200.000 kroner.

– Fredericia Kommune har alene undersøgt mulighederne for at renovere bygningen, og på baggrund af overslag på udgifterne hertil anbefalede forvaltningen, at ejendommen i stedet blev frasolgt, siger René Olesen.

Selve butiksdelen i Gothersgade 20b fejler ikke noget, men det gør de øverste etager. Foto: AVISEN

Brandveje var ubrugelige

I en anden mail, fra den 24. februar 2022, oplyste Jannick Østengaard Larsen, at vinduer var rustet og sat sig således, at de ikke kunne åbnes.

– Dette i sig selv er rimelig kritisk, da vinduerne skal kunne fungere som redningsåbninger i tilfælde af brand. Anbefalingen er, at man skifter både øst- og vestfacaden inden for en meget nær fremtid, og hvis ikke dette er muligt, bør man overveje, om det stadig er forsvarligt at have kontorarbejdspladser på 1. og 2. sal.

Jannick Østengaards Larsens konklusion blev, at der er manglende flugtsvejsmuligheder.

– Derudover er der hele indretningen af bygningen, der ikke er tidssvarende, og som ikke opfylder de nuværende brugeres behov. Her snakker man etablering af nye mødefaciliteter, kantineforhold, manglende flugtsvejsmuligheder, lydisolering af lokalerne da der er mange personfølsomme samtaler, nye overflader gulv og loft samt ny indretning af de 2 etager, oplyste Jannick Østengaards Larsen i et prisoverslag.

Nu ender hele salget med bygningen Gothersgade 20b, hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet godkender det, med at gå i udbud igen.