Fredericia Håndboldklub skal til næste sæson spille europæisk håndbold, og i den forbindelse er en opgradering af kamparenaen, der fra næste sæson kommer til at hedde Middelfart Sparekasse Arena, nødvendig.

Arenaen ligger i Fredericia Idrætscenter, der er kommunalt ejendom, og derfor er det kommunens opgave at sørge for, at den opfylder kravene, der blandt andet lyder på, at der er LED-bander bag begge mål og mulighed for at anlægge gulv, der matcher kravene fra det europæiske håndboldforbund.

Derfor er der rejst en sag til næste møde i Kultur- og Idrætsudvalget, hvor der søges om i alt 637.000 kroner eksklusiv moms for at opfylde kravene. De 487.000 kroner skal gå til 2×20 meter LED-bander ved begge baglinjer i hallen, mens de resterende 150.000 kroner er til muligheden for at anlægge gulv, der stemmer overens med kravene fra EHF.

– LED-banderne vil være en permanent opgradering af THansen Arena og vil således også kunne bruges af andre aktører i fremtiden. Fredericia Kommune råder allerede over 40 meter LED-bander til hallens to langsider, men der kræves også LED-bander ved begge baglinjer for at opfylde kravene til EHF European League, står der i sagens fremstilling.

I forvaltningens fremstilling af sagen fremgår det, at de ansøgte midler stemmer overens med Fredericia Kommunes vision.

– At opgradere THansen Arena til et europæisk setup understøtter Vision 2033 ift. at skabe sportsarrangementer, som er med til at skabe liv i Fredericia. Hvis ønsket godkendes, vil arrangementer i THansen Arena b.l.a. kunne give borgerne unikke sportsoplevelser på internationalt niveau, står der.

Det er forvaltningens indstilling, at opgraderingen og dermed godkendelsen af de ansøgte midler godkendes. Indtil det formelt set er sket, har sagens parter ikke ønsket at kommentere på sagen.

Læs også