En 38-årig mand er i dag ved Retten i Kolding blevet idømt 6 års ubetinget fængsel for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, for at sætte andres liv i fare, for vanvidskørsel og for at have brugsstjålet en varebil.

Den 38-årige var tiltalt for i tidsrummet mellem den 13. maj 2023 ca. kl. 23.00 og den 14. maj 2023 ca. kl. 00.10 at brugsstjæle en varebil og derefter køre, hvad der betegnes som vanvidskørsel på bl.a. Koldingvej i Vamdrup.

Under kørselsforløbet kørte den 38-årige af flere omgange over i modsatte vognbane, ligesom han overskred fartgrænsen betydeligt, bremsede ned uden grund samt kørte med meget lav hastighed. Kørslen i modsatte vognbane medførte blandt andet, at to biler måtte bremse hårdt op og undvige ud i rabatten for at undgå sammenstød med varebilen.

Den 38-årige kørte desuden i den modsatte vognbane, da han stødte frontalt sammen med en modkørende personbil. Her pådrog føreren og en medpassager sig så alvorlige kvæstelser, at føreren umiddelbart efter sammenstødet afgik ved døden, og medpassageren efterfølgende måtte opereres. En tredje person i bilen blev ved sammenstødet udsat for nærliggende fare for sit liv.

Under kørselsforløbet var han under påvirkning af stoffet gammahydroxybutansyre (også kendt som GHB eller Fantasy). Han var i forvejen frakendt førerretten og blev dømt for kørsel i frakendelsestiden.

Den 23. maj 2023 blev den 38-årige anholdt og har lige siden været varetægtsfængslet.

Den nu dømte 38-årige nægtede sig skyldig i alle tiltalepunkterne, og han har ikke ønsket at udtale sig under sagen.

Sagen blev behandlet over tre retsdage.

I dag dømte Retten i Kolding den 38-årige skyldig i alle forholdene. Dommen lød på 6 års ubetinget fængsel. Foruden fængselsstraffen blev den dømte også ubetinget frakendt førerretten for bestandigt. Han blev endvidere dømt til at skulle betale erstatning.

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen, og var indforstået med fortsat varetægtsfængsling.

For Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte senioranklager Bianca Trøjborg.