Erhvervsministeren har udpeget et nyt udvalg, der skal fordele i alt 140. mio. kr. til udviklingen af bymidterne i landets små og mellemstore byer.

Mange små og mellemstore byer på tværs af landet oplever bymidter som sygner hen, i takt med at butikker lukker.

Den tendens har regeringen fokus på at få vendt, og et nyt udvalg skal derfor i de kommende år fordele 140 mio. kr. til at skabe levende og bæredygtige bymidter i hele Danmark.

– Danmark må ikke knække over. Her spiller en bymidte med liv, butikker og lokalt fællesskab en afgørende rolle. Derfor tager vi nu fat på at få skabt mere udvikling i bymidterne i vores landdistrikter. Udvalget skal finde helt konkrete projekter, som kan understøtte og udvikle vores bymidter, sådan at man har lyst til og mulighed for at købe drømmehuset, starte forretning og skabe sig et liv. For et by med liv gavner både de lokale borgere, forretningerne og skaber fundamentet for turister, siger erhvervsminister Morten Bødskov, og bliver suppleret af minister Morten Dahlin:

– Et Danmark i balance kræver de bedste forudsætninger for liv og vækst i alle dele af landet. Jeg er som minister for byer og landdistrikter optaget af, at vores mindre og mellemstore byer har et levende butiksliv som skaber aktivitet. Det arbejder regeringen målrettet for. Og initiativet for bæredygtig byudvikling er et solidt skridt i arbejdet for at udvikle vores bymidter, siger minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin.

Butikkerne i midtbyerne er udfordret i store dele af Danmark, hvor man oftere ser udlejningsskilte end udlejet komme op. Derfor skal der handles nu.

– Flertallet af vores mindre og mellemstore byer er hårdt udfordret af butiksdød og tomme bymidter. Her er en ekstraordinær indsats nødvendig for at udvikle en levende og bæredygtig bymidte. Jeg er derfor glad for at kunne medvirke til at understøtte lokale initiativer som formand for Indstillingsudvalget. Det nye initiativ kommer helt klart til at gøre en mærkbar forskel i kraft af de erfaringer, som indhøstes, og de modeller, som udvikles til gavn for alle, siger formanden for Indstillingsudvalget John Wagner, tidligere direktør for De Samvirkende Købmænd.

Udvalget består af 15 medlemmer fra kommunalbestyrelser og erhvervslivet og afspejler det brede felt af interesser og kompetencer på området. Indstillingsudvalget udmønter det afsatte beløb til projekter i 2024 og 2025. Støttede projekter forventes at løbe frem mod 2029.